Surveys

How to create surveys, sign-ups and web forms with eMarketeer

Denne videoen gir deg en grundig innføring i hvordan du enkelt kan lage spørreunderøkelser, skjemaer for påmelding samt webskjemaer.